SEO

Search Engine Optimization (SEO): Bir web sitesinin arama motorlarında daha iyi sıralanması için yapılan optimizasyon işlemleri.

Algoritma

Algorithm (Algoritma): Arama motorlarının web sitelerini sıralamak için kullandığı karmaşık matematiksel formüller ve kurallar kümesi.

Anchor Text

Anchor Text (Bağlantı Metni): Bir bağlantının metin kısmı. İyi optimize edilmiş anchor text, bağlantının hedeflenen anahtar kelimeleriyle ilişkilendirilmesini sağlar.

Backlink

Backlink: Bir web sitesinden başka bir web sitesine yönlendirilen bir bağlantı. Alakalı ve yüksek kaliteli kaynaklardan gelen bağlantılar SEO açısından çok değerlidir.

Bounce Rate

Bounce Rate (Tek Sayfa Oturumu Oranı): Bir web sitesindeki ziyaretçilerin bir sayfada ne kadar süreyle kaldıktan sonra siteyi terk ettiğini gösteren bir ölçümdür. Düşük bounce rate, kullanıcıların içeriğinizle ilgilendiğini gösterebilir.

Canonical URL

Canonical URL: Bir web sayfasının orijinal ve birincil URL’sini belirtmek için kullanılan etiket. Canonical URL, içerik yinelemelerinin arama motorları tarafından doğru bir şekilde indekslenmesine yardımcı olur.

Content Marketing

Content Marketing (İçerik Pazarlaması): Hedef kitlenin ilgisini çekmek ve müşteri kazanmak için değerli ve ilgi çekici içerikler oluşturma ve dağıtma stratejisi.

Crawling

Crawling (Tarama): Arama motorlarının web sayfalarını tarayarak içeriklerini indekslemesine olanak tanıyan süreç.

Domain Authority

Domain Authority (Alan Adı Yetkisi): Bir web sitesinin, otorite, güvenilirlik ve sıralama potansiyeli gibi faktörlere dayalı olarak belirlenen puanı. Yüksek domain authority’e sahip siteler, genellikle daha iyi sıralama şansına sahiptir.

Google Analytics

Google Analytics: Web sitesi trafiğini izlemek, raporlamak ve analiz etmek için kullanılan ücretsiz olarak sunulan bir Google hizmetidir.

Google Search Console:

Google Search Console: Web sitesinin organik performansını ölçmek, indeks durumunu kontrol etmek ve arama sonuçlarında görünürlüğünü artırmak için kullanılan bir Google hizmetidir.

Keyword

Keyword (Anahtar Kelime): Bir web sayfasının veya içeriğinin konusunu veya içeriğini en iyi şekilde tanımlayan kelime veya kelime grupları.

Keyword Density

Keyword Density: Bir içerikte bulunan anahtar kelime miktarının toplam kelimeye göre oranıdır. Doğal ve dengeli bir anahtar kelime yoğunluğu, içeriğin optimize edilmiş olduğunu gösterebilir.

Keyword Research

Keyword Research (Anahtar Kelime Araştırması): Potansiyel müşterilerin arama yaptığı anahtar kelimeleri ve ifadeleri belirlemek için yapılan araştırma süreci.

Landing Page

Landing Page (Giriş Sayfası): Ziyaretçilerin belirli bir eylemi gerçekleştirmesi için optimize edilmiş, genellikle reklam veya bağlantılar üzerinden gelen ilk sayfa.

Link Building

Link Building (Bağlantı Oluşturma): Web sitesinin otoritesini ve sıralamasını artırmak için başka sitelerden geri bağlantıları çekme sürecinin genel tanımıdır.

Local SEO

Local SEO (Yerel SEO): Yerel işletmelerin arama motorlarında yerel sonuçlarda daha iyi sıralanması için yapılan optimizasyon işlemleri.

Long Tail Keywords

Long Tail Keywords (Uzun Kuyruk Anahtar Kelimeler): Çok spesifik ve daha az rekabetçi anahtar kelimelerdir. Genellikle daha uzun ve daha niş konseptleri hedeflerler.

Meta Description

Meta Description: Bir web sayfasının arama sonuçlarında gösterilen kısa açıklaması. Meta açıklamalar, kullanıcıların ilgisini çekmek ve tıklamaları teşvik etmek için önemlidir.

Natural Links

Natural Links (Doğal Bağlantılar): Kullanıcılar tarafından içerik kalitesine dayalı olarak oluşturulan bağlantılar. Doğal bağlantılar, web sitesinin otoritesini artırmak için önemlidir.

Index

Index: Arama motorları tarafından web sitelerinin taranması ve dizine eklenmesi işlemidir. Bir arama motoru, web sitelerini tarayarak içeriklerini analiz eder, bu içerikleri dizine ekler ve ardından kullanıcıların arama sorgularına uygun sonuçları sunmak için bu dizini kullanır.

On-Page SEO

On-Page SEO: Bir web sitesinin içeriği ve HTML kodları üzerinde yapılan optimizasyon işlemleridir. Başlık etiketleri, meta açıklamalar, URL yapıları gibi unsurlar, on-page SEO’nun bir parçasıdır.

Off-Page SEO

Off-Page SEO: Off-Page SEO, bir web sitesinin dışında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgilenir ve genellikle sitenin popülaritesini, otoritesini ve güvenilirliğini artırmayı amaçlar.

Organic Search Results

Organic Search Results (Organik Arama Sonuçları): Arama motorlarında reklam olmadan doğal olarak görünen ve sıralanan web siteleri.

Page Authority

Page Authority (Sayfa Yetkisi): Belirli bir web sayfasının, otorite, güvenilirlik ve sıralama potansiyeli gibi faktörlere dayalı olarak belirlenen puanı.

Page Rank

Page Rank (Sayfa Sıralaması): Google’ın bir web sayfasının önemini belirlemek için kullandığı bir sıralama faktörüydü. Ancak, Google artık halka açık olarak PageRank değerlerini güncellemez.

Quality Content

Quality Content (Kaliteli İçerik): Kullanıcılar için değerli, ilginç ve bilgilendirici içerikler.

Ranking

Ranking (Sıralama): Bir web sitesinin arama sonuçlarında hangi pozisyonda yer aldığını belirten ölçü.

Responsive Design

Responsive Design (Duyarlı Tasarım): Web sitesinin farklı ekran boyutlarına ve cihazlara otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde tasarlanması.

Robots.txt:

Robots.txt: Arama motorlarının bir web sitesini taraması veya belirli bölümlerini engellemesi gerekip gerekmediğini belirten bir dosya.

Schema Markup

Schema Markup: Web sayfalarının arama motorlarına içeriği daha iyi anlatmak için yapılan yapısal işaretleme.

Search Engine

Search Engine: Arama motoru, internet üzerindeki içeriği tarayarak, kullanıcının aradığı bilgileri bulmasına yardımcı olan bir yazılım.

SERP

SERP (Search Engine Results Page): Bir arama motorunda kullanıcının belirli bir sorgu için gördüğü sayfa. SERP, organik sonuçlar, reklamlar, yerel sonuçlar ve diğer öğeleri içerebilir.

Site Speed

Site Speed (Site Hızı): Bir web sitesinin yükleme hızı. Hızlı yüklenen siteler, kullanıcı deneyimini artırabilir ve arama motorlarında daha iyi performans gösterebilir.

SSL Certificate

SSL Certificate (SSL Sertifikası): Bir web sitesinin güvenli bağlantılar kurmasına olanak tanıyan bir tür dijital sertifikadır.

Meta Title

Meta Title (Başlık Etiketi): Bir web sayfasının HTML başlık etiketi içindeki metni. Arama sonuçlarında gösterilen başlık genellikle bu başlık etiketi tarafından belirlenir.

URL Structure

URL Structure (URL Yapısı): Bir web sitesinin sayfa URL’lerinin düzeni ve yapısı. Anlamlı ve açıklayıcı URL’ler tercih edilir.

User Engagement

User Engagement (Kullanıcı Etkileşimi): Kullanıcıların bir web sitesiyle etkileşimde bulunma ve içeriği tüketme biçimi. Yüksek kullanıcı etkileşimi, arama motorlarında daha iyi performans gösterebilir.

User Experience

User Experience (Kullanıcı Deneyimi): Bir web sitesini ziyaret eden kullanıcıların yaşadığı genel deneyim. İyi bir kullanıcı deneyimi, kullanıcıların web sitesiyle etkileşimini artırır ve sıralamayı iyileştirir.

Web Analytics:

Web Analytics: Web sitesi trafiğini izlemek, raporlamak ve analiz etmek için kullanılan bir dizi araç ve teknik.

Sitemap

Sitemap (Site Haritası): Bir web sitesinin içeriğini ve yapısını arama motorlarına bildirmek için kullanılan bir dosya.

Keyword Cannibalization

Keyword Cannibalization (Anahtar Kelime Yamyamlığı): Bir web sitesinin veya dijital içeriğin, arama motoru sonuçlarında aynı veya benzer anahtar kelimeler için birden fazla sayfada görünmesine neden olan bir durumu ifade eder.

301 Redirect

301 Redirect: Bir URL’nin kalıcı olarak başka bir URL’ye yönlendirilmesidir. 301 yönlendirmeleri, eski URL’nin SEO değerini yeni URL’ye aktarır.

404 Error

404 Error (Sayfa Bulunamadı Hatası): Kullanıcıların erişmeye çalıştığı bir sayfanın bulunamadığını belirten bir hata mesajı.

Alt Text

Alt Text (Alternatif Metin): Bir görselin veya medya öğesinin açıklamasını içeren metin. Arama motorlarına ve kullanıcılara görsel içerik hakkında bilgi sağlar.

White Hat SEO

White Hat SEO: Arama motoru yönergelerine uygun ve etik SEO teknikleri kullanarak web sitesini optimize etme pratiği.

Black Hat SEO

Black Hat SEO: Arama motorlarını kandırmak veya kural ihlali yapmak için manipülatif yöntemler kullanan SEO uygulamalarıdır. Genellikle arama motorları tarafından cezalandırılır.

Canonical URL

Canonical URL (Kanonik Etiket): Bir web sayfasının orijinal ve birincil URL’sini belirtmek için kullanılan bir etiket. Canonical tag, içerik yinelemelerinin arama motorları tarafından doğru bir şekilde indekslenmesine yardımcı olur.

Conversion Rate

Conversion Rate (Dönüşüm Oranı): Bir web sitesinde belirli bir eylemi gerçekleştiren ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısına oranı. Yüksek dönüşüm oranı, başarıyı gösterir.

Doorway Page

Doorway Page (Kapı Sayfası): Arama motorlarına özgün içerik sunmayan, genellikle spam amaçlı oluşturulan ve kullanıcıyı başka bir sayfaya yönlendiren web sayfaları.

Evergreen Content

Evergreen Content (Daimi İçerik): Zamanla değeri azalmayan ve sürekli olarak ilgi gören içerik.

Header Tags

Header Tags (Başlık Etiketleri): Bir web sayfasının başlığını ve alt başlıklarını belirlemek için kullanılan HTML etiketleri. (Örneğin: H1, H2, H3)

Impressions

Impressions (Görüntülenme): Bir web sayfasının veya reklamın kullanıcılar tarafından görüntülenme sayısı.

Inbound Links

Inbound Links (Gelen Bağlantılar): Bir web sitesine başka bir siteden gelen bağlantılar. Kaliteli ve ilgili inbound link’ler, bir web sitesinin otoritesini artırabilir.

Internal Linking

Internal Linking (İç Bağlantılar): Bir web sitesindeki bir sayfanın diğer sayfalarla bağlantı kurması. İç bağlantılar, kullanıcı deneyimini artırır ve arama motorlarının sitenin yapısını anlamasına yardımcı olabilir.

Keyword Stuffing:

Keyword Stuffing: Bir web sayfasında anahtar kelimeyi aşırı kullanma eğilimi. Bu arama motorlarının hoşuna gitmeyen spam bir durumdur.

Link Juice

Link Juice (Bağlantı Suyu): Bir web sayfasının, diğer sayfalara olan otoritesini ve değerini aktaran bağlantı değeri.

Nofollow

Nofollow: Bir bağlantının arama motorlarına takip edilmemesini söylemek için kullanılan bir bağlantı niteliği.

Outbound Links

Outbound Links (Çıkış Bağlantıları): Bir web sayfasından başka bir web sitesine yapılan bağlantılar. İyi yerleştirilmiş çıkış bağlantıları, güvenilirlik ve otorite göstergesi olabilir.

Google Değerlendirme Notu
5.0
207 yoruma göre
js_loader