Madde 1 – Taraflar

Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Çamçeşme Mh. Coşkun Sk. No:4 Kat:2 Pendik/İstanbul adresinde mukim WNM Yazılım Limited Şirketi Kısaca WNM Yazılım olarak anılacaktır.) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında WNM Yazılım’a ait olan https://wnm.com.tr internet adresinde (ve alt sitelerinde) faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

 

Madde 2- Konu

2.1 İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında WNM Yazılım’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. 

2.2 Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üye bu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiğini beyan ve kabul eder. Eksik, hatalı veya yanlış verilen bilgiler tespit edildiği durumda müşterinin hesabı bilgi verilmeksizin iptal edilebilir ve müşteri bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 3 – WNM Yazılım YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 WNM Yazılım, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile WNM Yazılım sözleşmede belirtilen ücrete hak kazanmış olup, söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2 WNM Yazılım aktif barındırma hizmetleri konusunda Müşteri’nin teknik taleplerini en fazla 48 saat içinde çözümcül şekilde yanıtlamayı ve gerekli işlemleri başlatmayı kabul ve taahhüt eder. 

3.3 WNM Yazılım, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adının sahibi müşteridir. WNM Yazılım bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. WNM Yazılım Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede işleme almakla yükümlüdür.

 

3.4 Datacenter tarafından gerçekleşen kesintilerden ve Sunucu (Donanım) kaynaklı oluşabilecek sorunlardan dolayı oluşacak site erişim sorunlarından WNM Yazılım sorumluluk kabul etmez. Bu konu hakkında yapılacak tüm şikâyet ve itirazlar geçersiz kabul edilecektir.

3.5 WNM Yazılım müşterinin hesabına gerekli görmesi durumunda erişebilir, kaynak kullanımlarını ve siteye erişenlerin kayıtlarını kontrol edebilir, dosyalarını ve kullanım limitlerini kontrol edebilir, zararlı gördüğü yazılımları silebilir, müşterinin şifresini güncelleyebilir. Oluşabilecek bir şifre veya dosya değişikliği durumunda hukuka aykırı bir durum olmaması şartı ile WNM Yazılım Müşteri’yi yapılan işlem ile ilgili bilgilendireceğini kabul ve taahhüt eder.

3.6 WNM Yazılım hukuka aykırılık teşkil eden filleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek ve ilgili kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeyi yapma hakkına sahiptir.

3.7 WNM Yazılım, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Müşteri özel teklif ile veya sistem üzerinden yedekleme hizmeti satın almadığı sürece; verilerin, dosyaların ve tüm FTP ve MYSQL içeriğinin yedekleme ve saklama yükümlükleri kendi üzerindedir. 

3.8 WNM Yazılım yedekleme veya dosya saklama ile yükümlü değildir. WNM Yazılım hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, sunucu sorunlarından doğan zarardan ve ziyandan WNM Yazılım sorumlu değildir. 

3.9 WNM Yazılım olası bir hizmet durdurma halinde var olan aktif müşterilerin mağdur olmaması adına tüm sistem yedeklerini sorunsuz hazırlayıp ilgili Müşteri’ye teslim edeceğini kabul ve beyan eder. 

Madde 4 – Müşteri YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra WNM Yazılım, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteri paneli üzerinden müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

4.2 Müşteri aldığı hizmet dahlinde WNM Yazılım tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken WNM Yazılım tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. 

4.3 Müşteri, almış olduğu barındırma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

4.4 Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde sebebiyet verdiği tüm zararı karşılamayı taahhüt eder.

4.5 Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Müşteri wnm.com.tr adresinden sipariş ettiği hizmet veya kendisine iletilen özel teklif dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi üzerinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan WNM Yazılım’ firmasına herhangi bir kusur yükletilemez.

4.7 Müşteri resmi yollara başvurmadan açmadan önce sorununu WNM Yazılım’a mail, telefon ve müşteri panelindeki destek bildirimi üzerinden belirtmelidir ve çözüm talep etmelidir. Aksi takdirde açacağı davada haksız olduğunu peşinen kabul etmiş olur.

4.8 Müşteri; WNM Yazılım yetkililerine karşı hakaret, taciz, küfür vb. tüm olumsuz söylemlerde bulunamaz. Aksi halde hesapları ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın kapatılır ve kendisine yedekleri teslim edilmez. 

4.9 Müşteri fatura tarihinin bitmesinin ardından 7 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde WNM Yazılım yetkilileri hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Hizmetin durdurulmasından dolayı oluşabilecek tüm sorumluluk müşteriye aittir, WNM Yazılım kesinlikle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

4.10 Müşteri kayıt esnasında tüm bilgilerini doğru belirttiğini kabul ve beyan eder, bilgilerini (TC Kimlik, Ad Soyad, Cep Telefonu, ePosta Adresi, Açık Adresi VS.) yanlış verdiği takdirde doğabilecek tüm sorumlulukları peşinen kabul ve beyan eder.

 

 

 

Madde 5- Süre

5.1 İşbu sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülükler; sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından WNM Yazılım’a iletilmesi veya wnm.com.tr uzantılı kurumsal mailden Müşteri’ye gönderilen özel teklife istinaden WNM Yazılım ticari banka hesaplarına EFT/Havale işleminin yapılması başlar.

5.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu aylık veya yıllık ödeme periyodu kadardır. Hizmet devam ettiği sürece sözleşme geçerlidir. 

5.3 Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme ücret haricinde aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. 

 

Madde 6 – Ücretlendirme

6.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında veya gönderilen özel teklifteki belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil edilerek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

6.2 WNM Yazılım önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. WNM Yazılım bahsi geçen fiyat değişiklikleri konusunda en fazla güncel tüketici fiyat endeksi oranı kadar artış sağlayacağını kabul ve beyan eder. Müşteri işbu konuda oluşabilecek değişiklikleri şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ücret eğer yabancı para biriminde ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

6.3 Ödemenin gecikmesi durumunda WNM Yazılım kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. WNM Yazılım müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde ( co-location, dedicated, vps sanal sunucular ) işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.

 

Madde 7 – Yasak Aktiviteler ve Sorumluluklar

7.1 WNM Yazılım bildirimlerini wnm.com.tr üzerinden destek bildirimi ve sistemde kayıtlı mail adresi aracılığıyla yapar, bunun dışında başka bir vasıta aracılığıyla bildirim yapmakla yükümlü değildir.

7.2 WNM Yazılım periyodik veya tek seferlik ödeme konusunda problem yaşanması durumunda müşteriye verilen hizmetlerin tümünü; e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkına sahiptir. Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.

7.3 Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı tüm hosting paketleri için %50’dir. Sistem kaynaklarının %50 ya da daha fazlası 90 saniyeden uzun süre kullanılamaz. Belirtilen limitleri geçen kullanıcı hesapları otomasyon sistemi veya yetkililer tarafından uyarı yapılmaksızın askıya alınır. Müşteri CPU kullanımlarını anlık olarak hosting yönetim paneli üzerinden takip edebilir.

7.4 Spam veya virüslü mail çıkışı bulunan hesaplar müşteriye bilgi verilmeksizin sistem koruması sebebi ile askıya alınır ve bu durumda müşteri hak talebinde bulunamaz.

7.5 Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Müşteri donanımından ya da Müşteri’ye ait lisanssız yazılımlardan kaynaklı herhangi bir sorundan WNM Yazılım sorumlu değildir.

7.6 Aşağıdaki aktivitelerin WNM Yazılım barındırma servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. WNM Yazılım aşağıda belirtilen maddeler için gerekli uyarıları yaptığını ve gerçekleştirdiği takdirde hizmeti askıya alma, durdurma veya sınırlandırma benzeri tedbir işlemi uygulayacağını beyan eder. Ayrıca bu maddelerin gerçekleştiği durumlarda ve para iade talepleri kabul edilmez.

 • Sunucularda bir kullanıcı adına açılan herhangi bir işlem sistem kaynaklarının %50’sinden fazlasına harcayamaz ve 90 saniyeden daha uzun çalışamaz.
 • Kullanıcılar adına dedike çalışacak herhangi bir servisin sunucularda çalışmasına izin verilmez.
 • Sunucularda herhangi bir web örümceği, indeksleme yazılımı, dışarıdan içerik toplayan botların çalışmasına izin verilmez.
 • IRCd ile alakalı herhangi bir yazılımın çalışmasına izin verilmez.
 • Bittorrent gibi dosya paylaşımını sağlayan yazılımların gerek istemcileri, gerekse sunucuları, sunucularımızda çalıştırılamaz.
 • Herhangi bir P2P, dosya paylaşımı aktivitesine izin verilmez.
 • Sunucularımızda oyun sunucusu yazılımlarının çalıştırılması yasaktır.
 • 15 dakikadan daha az periyotta cron çalıştırılamaz.
 • Herhangi bir Mysql sorgusu 15 saniyeden uzun çalışamaz. MySQL veri tabanlarında statik dosya barındırılamaz. (Resim dosyaları vb.)
 • Diğer bilgisayar veya ağlara yasadışı yollarla veya yetkisiz erişimi ve teşebbüsleri
 • IRC Scriptler/Botlar
 • Korsan Yazılım/Warez
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları
 • Mail Bombers/Spam Scriptler ve Mailer Pro
 • File Dump/Mirror scriptleri (Örnek: rapidshare, rapidleech)
 • Uygun izinlere sahip olmayan madde satışı
 • Adult, erotik ve pornografi içeren siteler, 
 • Piyango / kumar siteleri
 • DDOS saldırı scriptleri
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarında belirtilmiş bilişim suçları
 • Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla belirtilmiş suçlar
 • Hacker siteleri odaklı/arşiv/programlar
 • Yasadışı faaliyetleri teşvik siteleri
 • Broadcast ya da streaming canlı spor etkinlikleri
 • Yasal dağıtım hakkına sahip olmadan herhangi bir materyalin satışını yapmak.

 

Madde 8 – YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

8.1 İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında üyeliğin tamamlanması ve WNM Yazılım’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.